Anasayfa | Akademik Forum | Sizden Gelenler | Sipariş
Menü Açıklamaları
Sorular - Cevaplar
Makaleler
Makrolar
Yerleşik İşlevler
Animasyonlar
Yumurtalar
Fonksiyonlar
MTK Programlar
ExcelCE
Dosya İndir
Neler Yaptık?
İletişim
Yerleşik İşlevler - Mantıksal
YADA
Açıklama
Bağımsız değişkenlerden biri DOĞRU'ysa DOĞRU'yu verir; tüm bağımsız değişkenler YANLIŞ'sa YANLIŞ'ı verir.

Kullanılış Şekli:

=YADA(Şart;Şart;......)

Şart;
Şart;...... DOĞRU mu YANLIŞ mı olduğunu test etmek istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir.

Bağımsız değişkenler mantıksal değerler ya da mantıksal değerler içeren diziler ya da başvurular olmalıdır. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin, sayılar ya da boş hücreler içeriyorsa, bu değerler dikkate alınmaz.

Belirtilen erim mantıksal değer içermiyorsa, YADA işlevi #DEĞER! hata değerini verir.

Bir dizide bir değerin olup olmadığını görmek için bir YADA dizi formülü kullanabilirsiniz. YADA formülünü bir dizi olarak girmek için CTRL+ÜST KARAKTER (Windows için Microsoft Excel'de) ya da KOMUT + ÜST KARAKTER tuşlarına basın.

Yada mantıksal ifadesi için aşağıdaki tabloyu tekrar inceleyelim.
 
1. Şart 2. Şart Sonuç
Doğru Doğru Doğru
Doğru Yanlış Doğru
Yanlış Doğru Doğru
Yanlış Yanlış Yanlış

Tablodan da anlaşıldığı gibi eğer her iki şartta Yanlış ise, Yada fonksiyonu ancak o zaman Yanlış sonucunu verir. Eğer şartlardan bir tanesinde Doğru varsa, diğer şart ne olursa olsun Doğru sonucunu verir. Yada fonksiyonu da genelde Eğer fonksiyonu içinde birden çok şartı bildirmek için kullanılır.

Eğer fonksiyonu içinde Yada fonksiyonu şu şekilde kullanılır.

=Eğer(Yada(şart;şart;...);doğruysa_değer;yanlışsa değer)

Yada fonksiyonunu Eğer fonksiyonu olmadan kullanalım. Biz Ve fonksiyonunda bununla ilgili örnek vermedik. Eğer dilerseniz burada anlatacağımız yöntemle siz Ve fonksiyonu için örnekler yapabilirsiniz.

1. Excel tablosundaki A4 hücresine şu formülü girin.

=Yada(A1=5;A2=4)2. A4 hücresini onaylayın ve anlamaya çalışın.Anlamanız gereken şey şu: Siz A1 hücresine ve A2 hücresine iki değer girmeniz bekleniyor. Eğer bunlardan sadece bir tanesi doğru olursa A4 hücresine otomatik olarak Doğru yazdırılacak. Yok eğer iki değerde yanlış girilirse, ancak o zaman A4 hücresine Yanlış yazdırılacak. Şu anda ekrandaki A4 hücresinde Yanlış yazmasının sebebini daha önceden biliyorsunuz. A1 ve A2 hücrelerinde herhangi bir bilgi olmadığından Excel otomatik olarak bu değerleri “0” sıfır kabul ediyor. Dolayısı ile iki değer de yanlış olduğu için A4 hücresinde otomatik olarak yanlış yazıyor.

3. A1 ve A2 hücrelerine sırasıyla 5 ve 4 değerlerini girin ve onaylayın. Tam bu sırada A4 hücresini kontrol edin.Her iki hücredeki bilgi doğru olduğu için A4 hücresinde “Doğru” yazıyor.

Şimdi A1 hücresine 8, A2 hücresine 4 rakamını girin ve onaylayın. A4 hücresinde yine “Doğru” yazdığını görün.

Son olarak A1 hücresine 10 ve A2 hücresine 15 yazın ve onaylayın. A4 hücresinde “Yanlış” yazdığına dikkat edin.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu işlemleri Ve fonksiyonuna da uygulayabilirsiniz.

Yada Fonksiyonunu, Eğer fonksiyonu içinde kullanmaya bir örnek verelim.

Daha önce örnek verdiğimiz sınıftaki öğrencilere 2 sınav hakkı verilmiştir. Bu sınavların birinden 50 ve 50’den yukarı alan öğrenci başarılı sayılacaktır. Eğer öğrenci iki sınavdan da 50’nin altında not almışsa Başarısız sayılacaktır.

1. Aşağıdaki veri tablosunu oluşturun.2. E2 hücresine aşağıdaki formülü girin.

=EĞER(YADA(C2>=50;D2>=50);"Başarılı";"Başarısız")3. E2 hücresindeki formülü onaylayın ve E2 hücresinin içeriğini yorumlayın.M. Temel Korkmaz 1. Sınavdan 65 aldığı için ikinci sınavı ne olursa olsun “Başarılı” sayılıyor.

4. E2 hücresindeki formülü seçip çoğaltın ve aşağıdaki tabloyu elde edin.Tabloyu değerlendiriniz. Bu arada Yada fonksiyonunu incelediğinizi unutmayın.

Destek
M.ÖZTÜRK - Y.KARAMAN
Bu siteyi, "Hayatını çocuklarının Ahlâklı ve Dürüst yetişmesi için harcamış olan Cefakar ve Fedakar, Canım ANNEM'e adadım."
Copyright © 1998-2011 M. Temel Korkmaz - Tüm hakları saklıdır.