Anasayfa | Akademik Forum | Sizden Gelenler | Sipariş
Menü Açıklamaları
Sorular - Cevaplar
Makaleler
Makrolar
Yerleşik İşlevler
Animasyonlar
Yumurtalar
Fonksiyonlar
MTK Programlar
ExcelCE
Dosya İndir
Neler Yaptık?
İletişim
Yerleşik İşlevler - Mantıksal
VE
Açıklama

Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU'ysa DOĞRU'yu verir; Bir ya da daha fazla bağımsız değişkeni YANLIŞ'sa YANLIŞ'ı verir.

Kullanılış Şekli
=VE(Şart ; Şart ; .....)

Şart ; Şart ; ..... DOĞRU ya da YANLIŞ olabilen, test çevirmek istediğiniz 1 ile 30 arası koşuldur. Bağımsız değişkenler, değerler ya da mantıksal değerler içeren diziler veya başvurular olmalıdır. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin ya da boş hücreler içeriyorsa, bu değerler göz ardı edilir.

Belirlenen aralık hiçbir mantıksal değer içermiyorsa, VE işlevi #DEĞER! hata değerini verir.

Ve mantıksal ifadesi için alttaki tabloyu tekrar inceleyin.
 
1. Şart 2. Şart Sonuç
Doğru Doğru Doğru
Doğru Yanlış Yanlış
Yanlış Doğru Yanlış
Yanlış Yanlış Yanlış

Tablodan da anlaşıldığı gibi eğer her iki şartta Doğru ise, Ve fonksiyonu ancak o zaman Doğru sonucunu verir. Eğer şartlardan bir tanesinde Yanlış varsa, diğer şart ne olursa olsun Yanlış sonucunu verir.

Ve fonksiyonu genelde Eğer fonksiyonu içinde birden çok şartı bildirmek için kullanılır. Eğer fonksiyonu içinde Ve fonksiyonu şu şekilde kullanılır.

=Eğer(Ve(şart;şart...); "doğruysa_değer" ; "yanlışsa_değer")

Koyu, yatık ve altı çizili olan ifade Ve fonksiyonu ifadesidir. Bu iki ifadeyi şöyle açıklayabiliriz. “Eğer şartların hepsi doğruysa, doğruysa_değer ifadesi yerine yazdır. Yok eğer şartlardan bir tanesi bile yanlışsa, yanlışsa_değer yerine yazdır.” Meselenin daha iyi kavranabilmesi için bir örnekle açıklayalım.

1.
A4 Hücresine aşağıdaki formülü girin.

=Eğer(Ve(A1=10;B1=15;A2=20;B2=25);"Ve şartları tamamlandı";"Şartlardan biri veya bir kaçı tamamlanmadı")2. Onaylayın ve A4 hücresindeki sonucu okuyun. Bunun sebebini daha önce açıkladık.3. Şimdi Ve fonksiyonunun şartlarının hepsini doğru olarak yerine getirelim.

A1=10, A2=20, B1=15, B2=25 değerlerini girelim. En son değeri girdiğinizde onaylamadan tabloyu bir kere daha gözden geçirin.

4. En son hücreyi de onayladığınızda A4 hücresinin içeriğinin değiştiğini görün.

Şimdi de B2 hücresindeki değeri başka bir sayıyla değiştirin ve onaylayın. Sonrada A4 hücresinin nasıl değiştiğini görün.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi şartlardan bir tanesi yanlış olursa Ve Fonksiyonu otomatik olarak yanlış değeri yazdıracaktır.

Bir başka örnek daha verelim.Yukarıdaki sınıfta bulunan öğrencilerin Başarılı sayılabilmesi için iki tane şart aransın. Bunlardan bir tanesi yine yıl sonu notunun 50 veya 50’den yukarı olsun. Diğeri de devam şartı olsun. Eğer öğrenci bu iki şartı yerine getirdiyse Başarılı, bunlardan bir tanesini bile yerine getirmediyse Başarısız sayılsın.

1. Aşağıdaki yukarıdaki tabloyu oluşturun ve inceleyin.

2. E2 hücresine aşağıdaki formülü girin. Onaylama yapmayın.

=EĞER(VE(C2>=50;D2="Devamlı");"Başarılı";"Başarısız")

3. E2 hücresindeki formülü onaylayın. E2 hücresinde yazan sonuca dikkat edin.M. Temel Korkmaz
65 notunu aldığı halde, Devamsız olduğundan sonuçta başarısız duruma düştüğünü görün.

4.
E2 hücresindeki formülü çekerek çoğaltın. Aşağıdaki tabloyu elde edin.

3. Sırada olan İbrahim Gündoğdu derslere devam ettiği halde notu 23 olduğundan o da Başarısız konumuna düşmüş oldu.

Destek
M.ÖZTÜRK - Y.KARAMAN
Bu siteyi, "Hayatını çocuklarının Ahlâklı ve Dürüst yetişmesi için harcamış olan Cefakar ve Fedakar, Canım ANNEM'e adadım."
Copyright © 1998-2011 M. Temel Korkmaz - Tüm hakları saklıdır.