Anasayfa | Akademik Forum | Sizden Gelenler | Sipariş
Menü Açıklamaları
Sorular - Cevaplar
Makaleler
Makrolar
Yerleşik İşlevler
Animasyonlar
Yumurtalar
Fonksiyonlar
MTK Programlar
ExcelCE
Dosya İndir
Neler Yaptık?
İletişim
Menü Açıklamaları - Düzen Menüsü
Bul - Değiştir - M. Temel Korkmaz
Excel, kendisine hazırlanmış olan dosyalarda istediğiniz sözcüğü arar, bulur ve size bu sözcüğün başka sözcükle değişme imkanı verir.

Tablonuzda bulunan birçok veri içinde aramış olduğunuz özel verinin bulunduğu hücreyi size anında seçer ve ekrana getirir. Siz isterseniz bu veriyi değiştirebilirsiniz.

1. Aşağıdakine benzer bir tablo oluşturun.

2. Düzen menüsünden Bul komutunu seçin.

3. Komutu tıkladığınızda ekrana Bul penceresi gelecektir.

Öncelikle bu pencerede bulunan kutuları ve düğmeleri tek tek açıklayalım.

Aranan: aranıp bulunmak istenen kelime Bul kutusunun içine yazılır.

Ara: Arama yapmak istediğiniz yönü seçmek için size iki seçenek sunulur. Eğer aramayı satır sırasına göre yapmak itiyorsanız “Satırlar” seçeneğini, sütun sırasına göre yapmak istiyorsanız “Sütunlar” seçeneğini tıklayın.

Bak: Aramak istediğiniz özniteliğini üç adet seçenek sunar.

Büyük/Küçük Harf Duyarlı: Büyük harfli ve küçük harfli karakterleri birbirinden ayırmak için onaylanması gereken bir onay kutusu.

Yalnızca Tam Hücreleri Bul: Bul kutusunda belirlenmiş karakterlerin tam karşılığını aramak için onaylanması gereken bir onay kutusu.

Sonrakini Bul: Bul kutusunda belirlenmiş karakterlerin bir sonra ortaya çıktığı yeri bulmak için tıklanması gereken düğme.

4. Şimdi bulmak istediğiniz sözcüğü harfi, formülü, notu ya da değeri Bul kutusuna klavyeden girin. Mesela özcük değil de, bunun yerine “ad” hecesini girdik.

Veriyi girmeden evvel seçili hücreniz neredeyse aramaya Bul penceresinde bulunan seçeneklere göre en yakın hücreden başlayacaktır. Bizim seçili olan ilk hücremiz içinde “ad” hecesinin bulunmadığı a1 sütunu idi. Pencere değerlerimizi de aşağıdaki gibi düzenledik.

5. Bul kutusuna bulmak istediğiniz veriyi girdikten sonra, Sonrakini Bul düğmesine tıklayın.

6. Ara kutusunda Satır seçeneği seçili olduğu için A1 hücresinde “ad” hecesine rastlayamadığı için, hemen B1 hücresine geçilecek. Çünkü bu hücrede ad başlığı bulunmakta.sonrakini Bul düğmesine bir daha tıkladığınızda, bu defa C1 hücresi seçili konuma gelecek çünkü “Soyad” sözcüğünün son hecesinde “ad” bulunmaktadır. Sonrakini Bul düğmesine bir daha tıklandığında D1 hücresini seçili konuma getirmiş olacaksız. Çünkü, bu hecede bulunan “Adres” verisinin ilk hecesinde de “ad” bulunmaktadır. Bir defa daha Sonrakini Bul düğmesine tıklarsanız, 1.Satırda böyle bir hece kalmadığı için seçili hücre olarak 5.Satırda bulunan D5 hücresine gelinecektir. Şimdi tıklamaları gösterelim.

İlk Hal

1. Tıklama

2. Tıklama

3. Tıklama

4. Tıklama

7. 4. Tıklama konumunda iken Shift tuşuna basılı tutup Sonrakini Bul düğmesine tıklayın. Seçimin bir önceki hücreye geçtiğini görün.

Bul penceresinde, bulunan Bak kutusunun içeriğini Açıklamalar olarak değiştirin ve Sonrakini Bul düğmesine tıklayın. Aşağıdaki mesajla karşılaştıysanız, ya hücrenize girilmiş bir not yok ya da mevcut açıklamalar içinde “ad” hecesi bulunmamaktadır.

Şimdi, hem Bul penceresinde bulunan düğmesiyle, hem de Düzen menüsünde bulunan komutuyla Değiştir özelliğini inceleyelim.

1. Aşağıdakine benzer basit bir tablo hazırlayın.

Amacınız A sütununda bulunan hücrelerdeki “Dönem” sözcüğünü değiştirip yerine “Yarıyıl” sözcüğünü eklemek olsun. Çünkü “Dönem” sözcüğü tabloyu ilk gören açısından pek fazla anlaşılır değil. Biz bunu bir örnek olarak veriyoruz. Siz bu yöntemle daha karmaşık olan tabloları düzenleyebilirsiniz.

2. Düzen menüsünden Değiştir komutunu seçin.

3. Komutu veya düğmeyi tıkladığınızda ekrana Değiştir penceresi gelecektir.

Not:
Eğer daha önce bir arama yapmışsanız Bul kutusunda aktif halde daha önce arama yaptığınız sözcük bulunabilir. Böyle ise basit bir yöntemle silin.

4. Değiştirmek istediğiniz kelimeyi Bul kutusuna girin.

5. Değiştirmek istediğiniz sözcüğün yerine yerleştireceğiniz sözcüğü de Değiştir kutusuna girin.

6. Ara kutusunda bulunan Satır seçeneğini Sütun seçeneği ile değiştirin. Dikkat ederseniz tabloda değiştirilmek istenen sözcük sadece bir sütunda mevcut. Değiştir penceresinin son hali aşağıdaki gibi olsun. Seçili olan hücrenin de öncelikle boş bir hücre olmasını sağlayın. Biz A1 hücresini seçtik.

7. Değiştir düğmesine tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir mesaj kutusu gelecektir.

Bu mesajın sebebini anladınız. Çünkü A1 hücresinde değiştirmek istediğiniz sözcük ya da veri bulunmamaktadır. A5 ile A11 arasında bulunan hücreler haricinde hangi hüre seçili olursa olsun aynı mesajı alacaksınız.

8. Sonrakini Bul düğmesine tıklayın. Seçili olan ilk hücrenin A5 olduğunu görün.

9. Değiştir düğmesine şimdi tıkayın ve A5 hücresinin içeriğinin değiştiğini görün.

Bu arada seçili olan hücrenin de otomatik olarak A6 olduğunu görün. Eğer hepsi ile tek tek uğraşmak istemiyorsanız, Tümünü Değiştir düğmesine tıklayın ve tablonuzdaki bütün Dönem sözcüklerinin değiştiğini görün.

Destek
M.ÖZTÜRK - Y.KARAMAN
Bu siteyi, "Hayatını çocuklarının Ahlâklı ve Dürüst yetişmesi için harcamış olan Cefakar ve Fedakar, Canım ANNEM'e adadım."
Copyright © 1998-2011 M. Temel Korkmaz - Tüm hakları saklıdır.